• Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

   • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Do wyboru proponujemy następujący drugi język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski. Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Język obcy, który uczniowie zaznaczają jako drugi preferowany, nauczany jest od podstaw lub jako kontynuacja. 

    Ze względów organizacyjnych (ustalona liczba grup danego języka obcego, limit miejsc w grupie), przy wyborze drugiego języka obcego należy podać w kolejności preferencji dwa spośród proponowanych. 

    Deklarację wyboru drugiego języka należy złożyć podczas potwierdzania woli nauki w Liceum.

    O zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy językowej będzie decydować liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.


     

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    A

    język polski

    historia

    wiedza o społeczeństwie

    język polski

    język angielski

    historia

    matematyka

   • Klasa objęta patronatem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Współpraca pozwala na łączenie różnych dyscyplin naukowych, umożliwia szeroki wybór kierunków studiów, w tym np. stosunków międzynarodowych, ekonomii, antropologii kultury, filologii, prawa, politologii.

     

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    B

    język polski

    biologia

    język angielski

    język polski

    matematyka

    język angielski

    biologia

   • Klasa objęta współpracą naukową z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Program przyrodniczo – humanistyczny klasy odpowiada wymogom stawianym przyszłym studentom np.: psychologii, pielęgniarstwa, rehabilitacji. Umożliwia także studiowanie na wydziałach filologicznych, biologicznych.

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    C

    biologia

    chemia

    język angielski

    język polski

    matematyka

    biologia

    chemia

   • Klasa objęta współpracą z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobór przedmiotów rozszerzonych umożliwia wybór kilku ścieżek dalszego rozwoju. Klasę dedykujemy przyszłym studentom np. wydziału lekarskiego, biotechnologii, weterynarii, psychologii.

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    D

    biologia

    chemia

    matematyka

    język polski

    matematyka

    biologia

    chemia

   • Klasa objęta współpracą z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To klasa odpowiednia dla miłośników nauk ścisłych, przyszłych studentów wydziałów lekarskich, biotechnologicznych, matematycznych, politechnicznych.

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    E

    matematyka

    geografia

    język angielski

    język polski

    matematyka

    geografia

    język angielski

   • Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego, a to oznacza uczestniczenie w projektach prowadzonych lub koordynowanych przez pracowników uczelniProgram przeznaczony dla przyszłych studentów np.: wydziałów ekonomicznych, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych.

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    F

    matematyka

    fizyka

    język angielski

    język polski

    matematyka

    fizyka

    język angielski

   • Współpraca z  Politechniką Krakowską umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych na uczelni. To klasa dla przyszłych studentów np.: informatyki, elektronicznego przetwarzania informacji, matematyki, ekonomii.

   • KlasaPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane

    G

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    język polski

    matematyka

    fizyka

    język angielski

   • Klasa objęta współpracą z Politechniką Krakowską. Nauka w tej klasie umożliwi uczniom przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych i kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami ścisłymi.