• Kalendarz

  • Kalendarz

    brak danych
  • Semestr I 1.09.2022 - 15.01.2023

   • 1.09.2022 rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
   • 1.09.2022 zebrania Rodziców klas 1
   • 8.09.2022 zebrania Rodziców klas 2 - 4
   • 17.10 - 21.10.2022 wycieczki integracyjne klas pierwszych
   • 24.10.2022 ślubowanie klas pierwszych
   • 27.10.2022 zebrania Rodziców, dzień otwarty
   • 31.10.2022 dzień wolny od zajęć edukacyjnych
   • 8.12.2022 dzień otwarty 
   • 23 - 31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna
   • do 9.01.2023 wystawianie ocen śródrocznych
   • 12.01.2023 - zebrania Rodziców 

   Semestr II 17.01.2023 - 23.06.2023

   • 30.01 - 10.02.2023 ferie zimowe
   • 9.03.2023 - zebrania Rodziców, dzień otwarty
   • 6.04 - 11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna
   • do 14.04.2023 - wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych
   • 17.04.2023 - zebrania Rodziców (klasy czwarte), dzień otwarty
   • do 21.04.2023 - wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych
   • 28.04.2023 - zakończenie Roku Szkolnego klas czwartych
   • 4 - 12.05.2023 - dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas 1, 2 3 
   • 4 - 22.05.2023 - egzaminy maturalne w XLO
   • do 7.06.2023 - wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach 1, 2, 3
   • 12.06.2023 - zebrania Rodziców, dzień otwarty
   • do 16.06.2023 - ustalenie ocen rocznych w klasach 1, 2, 3
   • 23.06.2023 - zakończenie Roku Szkolnego klas 1, 2, 3
   • 7.07.2023 - wydawanie świadectw maturalnych