• Historia szkoły

     • 20 czerwca 1953r. wydano akt prawny powołujący X Liceum Ogólnokształcące
     • 9 września 1953r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego przez 132 uczennice -pierwszym dyrektorem został mgr Władysław Skarbiński
     • Z początkiem roku szkolnego 1953/54 Kraków zyskał kolejną średnią szkołę, jednak bez własnej siedziby-wynajmowano trzy sale lekcyjne w klasztorze Urszulanek przy ulicy Starowiślnej
     • 1września1955r. dyrektorem X LO został mgr Karol Jarosz – kolejne przeniesienie szkoły do budynku II LO
     • 1 września 1956r. X LO zyskało własną siedzibę w wyremontowanym baraku przy Placu Biskupim
     • Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w maju 1957r.
     • 20 października 1959r. rozpoczęła się budowa obecnej siedziby szkoły przy ulicy Wróblewskiego
     • 1 września 1963r. zainaugurowano naukę w nowym budynku szkoły-zajęcia odbywały się na dwie zmiany.
     • Naukę rozpoczęło 850 uczennic w 22 oddziałach.
     • 14 października 1963r. nadano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej-w190.rocznicę powołania KEN
     • 17 października 1964r. rodzice uczniów klas maturalnych ufundowali szkole sztandar
     • 1 września 1971r. nowym dyrektorem X LO został mgr Jan Bojan
     • W październiku 1973r. obchodziliśmy Jubileusz 20 - lecia X LO oraz 200. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji ustanowiono dzień 14 października Świętem Szkoły.
     • 1 września 1980r. funkcję dyrektora objął mgr Roman Szatko
     • W latach 1982-1985 kształtował się bogaty ceremoniał szkolny
     • 30 czerwca 1984 - w roku Jubileuszu 30-lecia szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY został przyjęty jako hymn szkoły.
     • 1 września 1990r. funkcję dyrektora obejmuje mgr Stanisław Dorosz
     • 14 października 1993 r. szkoła obchodziła Jubileusz 40-lecia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
     • W 1995 r. drugim patronem szkoły został św. Jan z Kęt
     • 1 września 2002r. dyrektorem szkoły została mgr Maria Zapała
     • W Kinie „Kijów” nastąpiła inauguracja Jubileuszu 50-lecia szkoły ,a centralne uroczystości odbyły się14 października 2002r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w czerwcu 2002r.
     • 14 października 2013r.–odbyła się Gala Jubileuszowa w Kinie „Kijów” z okazji 60.rocznicy powstania X LO
     • 1 września 2017r. funkcję dyrektora X LO objęła mgr Tamara Cieśla
     • 9 listopada 2018r. uroczyście obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
   • Historia szkoły na fotografiach

     brak danych