• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

     Przewodniczący Rady Rodziców 

     Rafał Rozumek

     e-mail: 

     rada.rodzicow@x-lo.krakow.pl

      

     Nr konta bankowego:

     PKO SA Kraków

     53 1240 2294 1111 0000 3723 9150

      

     Regulamin Rady Rodziców