• Informacje o szkole

   • DRODZY ÓSMOKLASIŚCI - CZAS NA DZIESIĄTKĘ!

     • Z NAMI WYBIERASZ:
     • ♦ naukę w renomowanym krakowskim liceum o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji;

      ♦ doświadczonych i profesjonalnych nauczycieli gwarantujących wysoki poziom nauczania;

      ♦ możliwość nauki  w przestronnej, estetycznej i nowoczesnej szkole - na miarę XXI wieku;

      ♦ wyjątkową atmosferę, która  zapewni Ci nawiązanie trwałych przyjaźni;

      ♦ możliwość  rozwoju  swoich zainteresowań  poprzez udział w olimpiadach, konkursach, przeglądach teatralnych, licznych projektach przedmiotowych;

      ♦ realizację  pasji  sportowych  w nowoczesnej sali gimnastycznej;

      ♦ udział w inspirujących poznawczo projektach unijnych Erasmus + i POWER;

      ♦ bezpieczeństwo w przyjaznej przestrzeni i wsparcie ze strony wszystkich pracowników X LO.

       

       

       

     • WYRÓŻNIAMY SIĘ PROFESJONALNĄ I DOSTOSOWANĄ DO TWOICH POTRZEB ORGANIZACJĄ PRACY:
      • * współpracujemy z krakowskimi uczelniami i korzystamy z doświadczeń kadry naukowej w planowaniu pracy klas patronackich;

      • * organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych połączone z ciekawym programem rekreacyjno  - sportowym;

      • * proponujemy szeroką ofertę nauki języków obcych;

      • * uczniowie mogą liczyć na opiekę i wsparcie ze strony psychologa i pedagoga;

      • * korzystamy z dziennika elektronicznego, co zapewnia bieżący dostęp do informacji;

      • * uczymy się pracowniach  przedmiotowych  wyposażonych  w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe, wszystkie sale lekcyjne w naszej szkole są  wyposażone w sprzęt multimedialny;

      • * korzystamy z dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowni komputerowych;

      • * dysponujemy biblioteką z bogatym - atrakcyjnym księgozbiorem i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu;

      • * ćwiczymy w  nowoczesnej  sali gimnastycznej (z widownią) oraz na  boisku  zewnętrznym; 

      • * zachęcamy do odpoczynku podczas przerw na przestronnym - bogatym w roślinność dziedzińcu szkoły;

      • * zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 7:30 - 16:30;

      • * nasza szkoła posiada certyfikat: ”Szkoła promująca bezpieczeństwo”;

      • * stołówka prowadzona przez ajenta  proponuje smaczne posiłki.

     • JESTEŚMY SKUTECZNI W DZIAŁANIU!
      •  

      • ► nasza szkoła  uzyskała Srebrną Tarczę 2023 w rankingu Perspektyw - to znak jakości pracy X LO!

      • ► wyniki maturalne znacznie przewyższające średnią  ogólnopolską - to potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania!

      • ► uczniowie otrzymujący Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej - to wyróżnienie i powód do dumy dla całej społeczności!

      • ► liczne grono laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych” - to zaszczyt dla opiekunów i radość dla Rodziców! 

      • ► sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych-to znak indywidualizacji  pracy naszych nauczycieli!

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA I REALIZOWAĆ PASJE TWÓRCZE POPRZEZ UDZIAŁ W:
      • •    projektach przedmiotowych i obozach naukowych z  interdyscyplinarnym programem

      • •    wykładach prowadzonych przez pracowników patronackich i zaprzyjaźnionych uczelni

      • •    lekcjach  realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

      • •    projektach czytelniczych- Czytamy w X LO

      • •     projekcjach filmów -Akademia Filmowa 

      • •    zajęciach warsztatowych teatru szkolnego

      • •    projekcie Samorządu Uczniowskiego-Dzień Wielokulturowości

      • •    pracach Forum Młodzieży Europejskiej

      • •    realizacji programu Dnia  Przedsiębiorczości 

      • •    międzyszkolnym Konkursie Debat Oksfordzkich 

      • •    wymianach międzynarodowych np. z Włochami, Niemcami, Izraelem, Litwą, Portugalią

      • •    zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego

      • •    wyjazdach narciarskich i snowboardowych

      • •    wycieczkach turystycznych i krajoznawczych

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Działamy społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz: