• Małopolska Chmura Edukacyjna

  • Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja  (rok szkolny 2022/2023)

   Informacja o VII edycji MChE

   Regulamin MCHE VII edycji

   • Już po raz czwarty nasza szkoła bierze udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna

   • 15 uczniów z klasy 2G od 26 października 2021 r. będzie uczestniczyć w zajęciach online z fizyki (15 spotkań w przystosowanej do tego rodzaju zajęć sali lekcyjnej).
    Zajęcia organizuje Akademia Górniczo Hutnicza. Projekt ma na celu podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacji.
    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

     

  • W roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu MCHE zajęcia on-line z biologii w wymiarze 30 godzin będą odbywać się w środy od godziny 7.30 do 9.00 w sali nr.11.

   W trakcie zajęć następuje łączenie z pracownikami Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczniami innych szkół średnich z Krakowa i Małopolski. W naszej szkole w zajęciach uczestniczy 15 osobowa grupa uczniów zrekrutowana wg zasad określonych w regulaminie.

   Pod opieką nauczyciela  na zajęciach z biologii uczniowie realizują treści wykraczające ponad podstawę programową z tego przedmiotu, gdyż jednym z celów projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wyboru kierunku studiów.

    • Uczniowie naszej szkoły z klas matematyczno-fizycznych i biologiczno-chemicznych uczestniczą w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania” w obszarach fizyka oraz biologia od września 2018 roku.

      W roku szkolnym 2018/2019 w ramach MChE realizowano zajęcia kół naukowych z biologii i fizyki oraz online z biologii. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach MChE realizowane były zajęcia online z biologii. W bieżącym roku szkolnym realizowane są zajęcia online z biologii i fizyki oraz w drugim semestrze rozpoczęły się zajęcia koła naukowego z fizyki.

     Małopolska Chmura Edukacyjna zapewnia uczniom naszej szkoły kontakt z pracownikami naukowymi Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej.

    • Uczniom  uczestniczącym w projekcie zapewnia się możliwość poszerzania wiedzy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednocześnie nawiązana została współpraca między szkołą  a uczelniami. 

     Prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną  pozwala na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Kontakt z pracownikami oraz uczelniami zwiększa świadomość dotyczącą specyfiki studiowania kierunków przyrodniczych. Uczniowie mają możliwość kontaktu z nauką, rozwijają swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.

     W ramach projektu MCHE nasza szkoła została wyposażona w wysokiej klasy sprzęt do komunikacji oraz sukcesywnie wzbogacana jest w różnorodne środki dydaktyczne.