• Pracownicy szkoły

   • Dyrektor: mgr Tamara Cieśla

    Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kraszewska

    Wicedyrektor: mgr Agnieszka Mikołajczyk

     

    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

    Biblioteka

    mgr Krystyna Gdańska

    mgr Bożena Światłowska

    Biologia

    mgr Agnieszka Formicka

    mgr Dorota Jagocka

    mgr Katarzyna Kuszneruk-Pajorska

    Chemia

    mgr Anna Knop

    mgr Irena Lenart

    mgr Katarzyna Tynor

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    mgr Barbara Durmała

    Filozofia

    mgr Jakub Górski

    Fizyka

    dr Tomasz Ciszek

    mgr Małgorzata Kaźmierczak

    mgr Andrzej Pękala

    dr Maciej Sarnek

    Geografia

    mgr Aneta Depczyńska

    mgr Joanna Kozub

    Historia i wiedza o społeczeństwie

    mgr Paulina Dominik

    mgr Karolina Jedynak

    mgr Grzegorz Marczewski

    mgr Sylwia Todys

    mgr Bartłomiej Towarnicki

    mgr Andrzej Witkowicz

    Informatyka

    mgr Iwona Chyży

    mgr Krzysztof Kucharski

    mgr Andrzej Pękala

    Język angielski

    mgr Magdalena Bukowiec

    mgr Małgorzata Dudek

    mgr Małgorzata Gostyńska

    mgr Dominika Klimas

    mgr Anna Myśliwiec

    mgr Anna Potępa

    mgr Dorota Pruta

    mgr Beata Skałka

    mgr Małgorzata Smus

    mgr Magdalena Zając

    mgr Magdalena Żywczak

    Język francuski

    mgr Monika Radwańska-Sobieraj

    mgr Bernadetta Sendra

    Język hiszpański

    mgr Małgorzata Dorosz

    mgr Anika Martyniak

    mgr Justyna Rzodkiewicz - Kamień 

    Język niemiecki

    mgr Lidia Marek

    mgr Małgorzata Sauer-Kołodziejczyk

    mgr Irena Wiślińska

    Język polski

    mgr Alina Borowczak–Srokol

    mgr Tamara Cieśla

    mgr Cecylia Czopek

    mgr Marzena Dąbrowa-Szatko

    mgr Paulina Dominik

    mgr Monika Skucińska

    mgr Lidia Wierzbicka

    mgr Ewa Zemanek

    Język rosyjski

    mgr Małgorzata Szóstakowska-Kwarciak

    Matematyka

    mgr Daniel Danieluk

    mgr Anna Kordyka

    mgr Małgorzata Kraszewska

    mgr Agnieszka Lech

    mgr Monika Molenda

    mgr Tadeusz Matusz

    mgr Anna Sypniowska

    Opieka psychologiczno-pedagogiczna

    mgr Magdalena Boczar

    mgr Agnieszka Mikołajczyk

    mgr Natalia Mosakowska

    mgr Barbara Worgacz

    Podstawy przedsiębiorczości

    mgr Karolina Jedynak

    mgr Sylwia Todys

    Religia

    ks. Mateusz Kozik

    mgr Ewa Wójcicka - Chrabąszcz

    dr Beata Wójtowicz

    Wychowanie fizyczne

    mgr Michał Dąbrowski

    mgr Paweł Fąk

    mgr Janusz Jelonek

    mgr Miłosz Kościelny

    mgr Rober Mazanek

    mgr Ewa Stefańska

    mgr Grzegorz Szczepański

    mgr Wioletta Wójcik