• Współpraca z uczelniami

     • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

     •  

      Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej objął w roku 2018 patronatem klasy z rozszerzonym programem nauki języka polskiego i historii. Uczniowie  raz w miesiącu biorą udział w zajęciach organizowanych przez pracowników naukowych uczelni.

     •  

      Dzięki współpracy  z Instytutem Biologii UJ rozpoczętej w 2019 roku uczniowie z klas z rozszerzonym programem biologii pogłębiali swoje wiadomości oraz umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych.

      Realizowana tematyka zajęć: różnorodność świata stawonogów, pierwotniaków, izolacja kwasów nukleinowych, elektroforeza i PCR, porosty jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, identyfikacja roślin okrytozalążkowych.

     • Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym

     •  

      Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa - w ramach współpracy zapoczątkowanej w 2014 roku uczniowie poznawali  działalność dydaktyczno-badawczą Wydziału Ogrodniczego, zaplecze doświadczalne i kampus przy Al. 29 Listopada.

      Uczestniczyli m.in. w warsztatach z biomonitoringu przy udziale porostów. Poznawali różnorodność gatunkową tej niezwykłej grupy ekologicznej, cechy ,dzięki którym mogą pełnić rolę wskaźnika czystości powietrza.

       

       

     • Współpraca z Politechniką Krakowską

     •  

      W ramach współpracy z Instytutem Fizyki uczniowie  klasy drugiej z rozszerzonym programem nauki fizyki uczestniczą w zajęciach praktycznych.

      Podobnie jak studenci, uczniowie pracują w małych, 3-osobowych zespołach według wcześniej ustalonego harmonogramu. Pierwsza praca w laboratorium, przekonuje, że fizyka opisuje świat, ale i sprzyja integracji.

     •  

      Od października 2013 roku, klasa matematyczno - fizyczna została objęta patronatem Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki (3 godziny tygodniowo) prowadzonych przez dr Katarzynę Urbańską - wykładowcę PK.

      Spotkania są okazją do poszerzenia wiedzy, rozwijania umiejętności samodzielnego myślenia      i rozwiązywania problemów  szczególnie ważnych dla uczniów chcących w przyszłości kontynuować naukę w uczelniach technicznych.

     • Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym

     •  

      Od roku szkolnego 2018/2019 klasy matematyczno-geograficzne objęte są  patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Uczniowie w klasie pierwszej i drugiej mają dwie dodatkowe godziny zajęć prowadzonych w X LO  przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

      Dodatkowe zajęcia z pracownikami UEK obejmują takie zagadnienia jak:  ekonomia menadżerska, przywództwo strategiczne, zarządzanie strategiczne i operacyjne czy tez matematyka w zarządzaniu. To idealne przygotowanie do kontynuowania studiów z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu i logistyki.

     • Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II

     •  

      Warsztaty historyczne odbywają się raz w miesiącu, począwszy od października, zwykle w trzecią sobotę miesiąca. Biorą w nich udział uczniowie z klas z rozszerzonym programem nauki języka polskiego i historii.

      W ramach współpracy odbywają się sesje edukacyjne w formie wykładu lub prelekcji oraz wycieczki z przewodnikiem po Krakowie  np. do Archiwum Narodowego w Krakowie.